Start

...........

Du er her
  > Forside  > Om Avataq  > Om vores arbejde

Om vores arbejde

For at indfri AvataQ's målsætninger forsøger foreningen at påvirke samfundet på flere niveauer.  Overordnet set arbejder vi med to målgrupper og følgende initiativer.

Målgruppe 1: Enkeltpersoner og husstande

Avataq forsøger at øge befolkningens kendskab og interesse for miljøet og naturen.  Formålet med dette er både at motivere enkeltpersoner/husstande til at træffe miljørigtige valg i hverdagen, samt at motivere vælgere til at stemme på politikere som vil arbejde for miljøet. Disse delmålsætninger forsøges indfriet via følgende initiativer:

  • Udarbejde og opdatere en hjemmeside med information og links som er relevante for foreningens arbejde (www.avataq.gl)
  • Forsøge at skabe debat i grønlandske medier om kritiske natur- og miljøforhold.
  • Skrive og videreformidle information om hvilke valg den enkelte person/husstand kan tage til gavn for miljøet (eksempelvis Miljøspalten i Nuuk Ugeavis).
  • På forskellig vis forsøge at øge antallet af aktive medlemmer i AvataQ.
  • Foretage medlemsarrangementer.

Målgruppe 2: Politikere og offentlige myndigheder

For at øge politikkernes og offentlige myndigheders hensyntagen til miljøt og naturen, foretager Avataq følgende:

  • Deltager så vidt muligt i høringer om nye lovtiltag med relation til miljø og naturforhold. 
  • Gør politikere og offentlige myndigheder opmærksomme på kritiske forhold via direkte henvendelser. 
  • Opfordre til offentlig miljø og naturdebat i de grønlandske medier.